wynajem profesjonalnego sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań klinicznych

Wirówki laboratoryjne

17 typów nowoczesnych wirówek medycznych i laboratoryjnych w tym uniwersalne i specjalistyczne (hematokrytowe, cytologiczne, titracyjne, chłodzone, chłodzone i grzane, do preparatyki krwi, do testów kolumnowych)