wynajem profesjonalnego sprzętu niezbędnego do prowadzenia badań klinicznych

Zwrot kosztów podróży pacjenta

Firma Grim Farm Sp. z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania kosztami podróży pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych prowadzonych w Polsce, zwalniając tym samym Badaczy, firmy CRO czy Sponsorów z problemów organizacyjnych, prawnych i podatkowych związanych z tym obowiązkiem.

W ramach tej nowatorskiej usługi:

  • przygotowujemy dokumenty związane ze zwrotem kosztów podróży pacjentów tj.  kwestionariusz zwrotu kosztów podróży pacjentów oraz formularz zawierający dane finansowe/podatkowe,
  • przygotowujemy dokumenty potrzebne do otrzymania zgody Komisji Bioetycznej i Odnośnych Władz,
  • koszty zwracane są bezpośrednio pacjentom na ich konta bankowe bez pośrednictwa badaczy, CRO czy Sponsora,
  • Sponsor, CRO otrzymuje zbiorcze zestawienie płatności zawierające tylko numery pacjentów z zachowaniem standardów ICH-GCP oraz wymogami prawa polskiego.


Pobierz ulotkę